Skolen for atferdsbasert hestetrening 

Hva som er akseptabel velferd for hest er i endring, og med det får vi et stort behov for mer kunnskap. Skolen for atferdsbasert hestetrening ble startet med målet om å bidra til etisk hestetrening som tar hensyn til hestens behov.

Effektiv trening trenger ikke å gå på bekostning av hesten, tvert imot er trening med fokus på hvorfor problemer oppstår og hvordan vi kan motivere hesten også effektivt!

Våre studenter skal bidra til å forbedre velferden hos hest gjennom sin kunnskap om atferd, læring, etologi, kognisjon og stressteori. Både erfaring med praktisk trening og sterkt teoretisk kunnskapsnivå er nødvendig for å jobbe med hest på en bra måte. Derfor er alle våre studier lagt opp både med teori og trening.

 

Skolen drives av etolog og atferdskonsulent Margrete Lie

"For meg er det viktig å  kunne gi hestene et så bra liv som mulig, både fysisk og psykisk. Treningen skal ikke bare gi glede og mening for mennesket, men også for hesten." Margrete har jobbet med undervisning siden 2008 og fulltid siden 2017.

 

Utdanning

 

2015- 2017 Master i Etologi ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Master oppgave «Emotional contagion and mimicry of behaviour between horses and their handlers”. 

2015-2017 Atferdskonsulent – NMBU og Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr. 

2012-2015 Bachelor hest- NMBU

Bachelor oppgave “Observation of feral horses, chewing without eating, The connection to relaxing after stress, submission and calming/ appeasement behavior”. med feltarbeid på ferale hester.

Presenterte bachelor oppgaven på International society of equitation science conference i 2018. 

2009-2011 Autorisert hestemassør- Nordisk heste- og hundeterapiskole 

 

Hestetrening handler like mye om praktisk erfaring som teoretisk så Margrete brukte flere år på og lære fra flinke trenere parallelt med studiene. Etisk trening, villhester, kroppsspråk og trening for friskere hest var nøkkelord i valg av steder. Til sammen ble det syv perioder hos Ellen Ofstad (2009), Stina Herberg (2010), Return to fridom wild horse sanctuary (2010), Monica Sanders (2013), Bent og Katerin branderup (2014 og 2017) Mustang camp (2014).